LD Startklass SKHI Ullhedens Öje

| Stamtavla | Korning | MH | Kullöversikt |
Regnr: SE54823/2014 (hane)
Född: 27 september 2014
Kallas för:  
Föräldrar: Lei-Anns Eive
u. Manoir des Rubis Kira
Ägare: Ulrica Brindeberg, Mariefred
Anmärkning: HD A, ED 0 (ua), Rygg ua
Meriter: LD Startklass
Uppflyttad lägre klass spår
Uppflyttad högre klass skydd
Utställning:   
Mentaltest: Godkänd L-test
Genomförd MH (1 på skott)

 

Lämplig att prövas som väktarhund
Ej lämplig som polishund
Social nyfikenhet B: Ignorerar främmande, neutral
Social självsäkerhet B: Neutral, accepterar
Tillgänglighet, sammanfattning A: Tillgänglig, öppen
Svarar på kontakttagande balanserat
Hantering A: Låter sig hanteras utan problem
Social status B: Något undergiven, söker stöd ibland
Minnesbilder, positiva/negativa B: Visar minnesbilder, enstaka undvikande
Hårdhet, sammanfattning B: Något vek. Visar minnesbilder, oftast utan undvikande, något undergiven
Förfölja (viljan) B: Stor
Inhopp B: Intensivt, kraftfullt
Gripande/bett B: Griper oftast med fulla bett
Kämpande B: Svarar på kampinviter, kämpar emot
Belastningsbarhet (miljö/figurant) C: Mindre belastningsbar
Söklust, intresse B: Söker med enstaka avbrott
Föremålsintresse B: Måttligt intresse
Arbetslust, sammanfattning B: Måttlig. Svarar på inviter, mindre söklust
Uppmärksamhet A: Uppmärksam. Anpassar sig, regerar snabbt
Nyfikenhet A: Nyfiken, undersöker.
Livlighet (temperament), sammanfattning A: Livlig. Uppmärksam, anpassar sig, nyfiken
Skärpa, förmåga att bli arg

B - Liten. Svarar efterhand

Försvarslust, förmåga att stå emot/försvara C: Liten. Svarar tveksamt eller avvaktar
Koncentrationsförmåga B Enstaka brister/felbeteenden
Avreaktionsförmåga B Problem med avreaktion vid enstaka tillfälle
Stresshantering (ej vid konflikt/rädsla) A Balanserad
Aktivitetsnivå vid passivitet A: Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger
Styrförmåga (nervkonstitution), sammanfattning C: Måttligt nervfast. Ngt okoncentrerad, ngt svårt med avreaktion och/eller inslag av felbeteende
Mod (dådkraft), övervinna rädsla i testsituationer B: Ej visat rädsla
Mod (dådkraft), förmåga att förflytta sig och arbeta i olika miljöer B: Problem i någon miljö, men förbättrar sig vid uppepning.
Skottfasthet
I passivitet A: Registrerar, reagerar ej
I aktivitet A: Registerar, fortsätter med aktivitet
Mörkerprov genomfört
Ja
Beteende vid oåterkomligt föremål/markeringsform:
Biter, krafsar och kryper underm
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter sök:
Bär, kommer in när figurant bjuder upp
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter kamp:
Bär, kommer in när figurant bjuder upp
Positiva egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
Hunden brister i dagsläget i arbetslust för polisiärt bruk. Hunden är dock i dagsläget inte dressserad i sök etc. och upplevs som något "oväckt".
Negativa egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
-
Sammanfattning:
En trevlig social hund som ger ett balansera intryck mellan testmomenten. Hunden har en viss allmänpåverkan i miljö men den kan arbeta självständigt kampa etc. i de miljöer som prövats. Under testen störs hunden av fläckar/doft i och mellan moment vilket gör att den till viss del "tappar tråden". Hunden visar viss skärpa och försvar på släde, inga övriga moment. Hunden brister i dagsläget i sin arbetslust för polisiärt bruk. Önskvärt med bland annat bättre fokus, uthållighet i sök etc. för att vara värd att prövas som polishund.