Tarkatan Candy
| Stamtavla | MH | Korning | Nya korningen |
Regnr: S59157/2004
Född:  2002-11-02 -- 2009-06-25
Föräldrar: e. A, Champion de Travail (F KVA) FRing3, F.s.r Nimba Des Loups du Makenzie
u. IPO3 SchH3 Umlaut v.d. Duvetorre
Kallas för:  Candy
Ägare:  Markus Andreasson, Uppsala
Anmärkning:  HD A, AD ua, Knän ua, Ögon ua
Meriter: BH
1:a pris Lydnadsklass I
Uppflyttad lägre klass spår
Utställning:   
Mentaltest: Gk BH-prov
Gk Korningens mentaldel
Genomgången MH, 1 på skotten
Avel Mamma till P-kullen och R-kullen

Den 25 juni 2009, har Candy fått somnat in lugnt och stilla efter ett tugnt besked pga en svårbehandlad infektion i näshålan.

Candy är importerad från kennel Tarkatan, Findland. Candys mamma, Umluat är efter den kända malinois hanen Stoned van de Duvetorre som vunnit IPO VM. Även Umluat har tävlat IPO VM. Candys pappa, Nimba tävlar i Franskring och kvalat in till Franska mästerskapen vid flara tillfällen. Candy är halvsyster till Aqua som vunnit nordiska och VM i agility. Candy själv är grundtränad i IPO och är en mycket trevlig och öppen tik med stor kamplust samtidigt som hon är lugn och balanserad. Hon har även en mycket bra spårnäsa. Hon är ganska liten (ca 56 cm) och har en mycket mörk röd färg.
  


Candy & Qlara

Kastor & Candy
Stamtavla
A, Champion de Travail (F KVA) FRing3, F.s.r
Nimba Des Loups du Makenzie (T)
FRing3
Cerdan des Garrigues de la Madeleine (T)
Atos (M)
Bel'gueule de Vulcain (M)
Isis du Domaine de la Rocheliere (T) FRing3
Ely des Loups Mutins (M)
Anouk de la Cite des Grands Feux (M)
IPO3 SchH3
Umlaut v.d. Duvetorre (T)
IPO3 Stoned van de Duvetorre (M) Elgos du Chemin des Plaines (M)
Pita
Pigrine (M) Nuts (M)
Lara du Boscaille (M)
MH
  1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när fö tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar
mot fö. eller stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med fö. Accepterar.  Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbe- teende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet /springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
(1:a ggn)
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst  3 sek.
(2:a ggn)
4. AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt.höjningar. Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad, följer fig. utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad. Går fram när fig. pratar eller bollar med förem. Går fram när fig, ger sig tillkänna. Går fram till fig. med låg kroppställning och/ eller tidsfördröjning. Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv. Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbe-
teenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen. Går fram när fö. sitter på huk o talar till overallen -lockar på hunden. Går fram til overallen när fö står bredvid. Går fram till overallen när fö gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempo-
växl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfälle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när fö sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när fö står bredvid. Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna. Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp/luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/leker mot skramlet. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak fram-
för eller bredvid fö. Någon avståndsreglering
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när fö tagit av figs klädnad. Går fram när fö talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när fö står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva vägen. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt-
försök.
Accepterar kontak - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när fig bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt-
beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på förem. Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktendenser/avstår skotten.
Nya korningen

Candy var testhund för den nya korningen. Hon fick 462 poäng av 600 poäng möjliga.

Syfte

1 2 3 4 5
Samarbete
Föremål/Förare
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Samarbete
Föremål/TL
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare Leker själv - men kommer efter uppmaning Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Gripa;
Ta tag 5 m.
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar. Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning. Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Ta tag 40 m.          
Gripa;
Hålla i 5 m.
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen. Tuggar eller byter tag upprepade gånger. Tuggar/byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.
Hålla i 40 m          
Gripa;
Slita, dra 5 m
Håller ej, alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen. Håller, men drar inte emot. Växlar mellan att hålla och dra emot. Drar emot tills testledaren släpper. Rycker, drar emot - även under den passivadelen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande
Slita/dra 40 m.          
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan. Startar med avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända. Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer. Startar med hög fart - målinriktad
Förföljande;
Gripande
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
Uthållighet Framme, direkt tillbaka, alt. Går ej fram. Framme jobbar mindre än30 sekunder. Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder. Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren.
Social självsäkerhet Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer. Socialt säker i alla situationer.
Social nyfikenhet Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns.
Socialt samspel Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek och lekinviter - kan avbryta Svarar snabbt på lek och lekinviter, svår att bryta Svarar på lek och lekinviter. Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter.
Handlingsförmåga Försöker inte lösa problemen. Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer. Löser uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer. Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Anpassningsförmåga Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer. Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Koncentration Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2). Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2) Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.
Avreaktion Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation. Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer. Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden. Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden. Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden. Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden. Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla Flyr i del flesta testsituationer alt blir passiv Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll. Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver. Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar Visar liten aggression Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Nyfikenhet Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram Går fram med hjälp Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning. Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt låsningar kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan. Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Korning
Testdatum: 2006
Mentala egenskaper Bedömning Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet
koeff: 15
Tillgänglig, öppen +3 45
II. Kamplust, jakt
koeff: 8
Stor +3 24
III. Kamplust, social
koeff: 6
Liten +1 6
IV. Temperament
koeff: 10
Mycket livlig +1 10
V. Skärpa
koeff: 5
Måttlig utan kvarstående aggressivitet +3 15
VI. Försvarslust
koeff: 5
Liten +1 5
VII. Nervkonstitution
koeff: 35
Nervösa tendenser +1 35
VIII. Hårdhet
koeff: 8
  -2 -16
IX. Dådkraft
koeff: 8
  -2 -16
X. Skottfasthet Skottfast +  
Summa: 140p
Minskningstal: -32p
Slutpoäng: 108p