Ullhedens Zingo

| Kullöversikt | Stamtavla |
Regnr: SE12605/2013
Född:  2012-12-25
Föräldrar: e. PH Grålötens Äddie
u. Korad IPO I BH Anjolis Cia-Bella
Ägare:  Polismyndigheten Stockholm
Anmärkning:  HD A/C, ED 0, Kryptochid
Meriter:  
Utställning:   
Mentaltest: Gk L-test

L-test

Hunden testas med anledning av: Hunden ägs av polismyndighet/polis

Lämplig att prövas som patrullhund
Lämplig att prövas som polisiär sökhund
Lämplig att prövas som väktarhund

Social nyfikenhet (A) Tar själv kontakt balanserat Tar kontakt intensivt inledningsvis, lugnar sig
Social självsäkerhet (A) Besvarar balanserat Tar kontakt intensivt inledningsvis, lugnar sig
Tillgänglighet, sammanfattning (A) Tillgänglig, öppen.
Svarar på kontakttagande balanserat
 
Hantering (A) Låter sig hanteras utan problem  
Social Status (A) Självständig, kan söka stöd  
Minnesbilder, positiva/negativa (A) Glömmer snabbt, ej undvikande  
Hårdhet, sammanfattning (A) Måttligt hård.
Glömmer snabbt, ej undvikande, självsäker
 
Förfölja (viljan) (B) Stor  
Inhopp (B) Intensivt, kraftfullt  
Gripande/bett (A) Griper med fullt bett/bettkorr. genast  
Kämpande (A) Intensiv, ökar vid belastning, uppmanar  
Belastningsbarhet (miljö/figurant) (B) Belastningsbar  
Söklust, intresse (A) Söker intensivt utan avbrott (2 min)  
Föremålsintresse (A) Stort intresse  
Arbetslust, sammanfattning (A) Stor.
Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp, god söklust
 
Uppmärksamhet (A) Uppmärksam, anpassar sig, reagerar snabbt  
Nyfikenhet (A) Nyfiken, undersöker  
Livlighet (temperament), sammanfattning (A) Livlig
Uppmärksam, anpassar sig, nyfiken
 
Skärpa
förmåga att bli arg
(B) Liten
Svarar efter hand
 
Försvarslust, förmåga att stå emot/försvara sig (B) Måttlig
Svarar målmedvetet, backar ej
 
Koncentrationsförmåga (A) Koncentrerad  
Avreaktionsförmåga (A) Inga problem med avreaktioner  
Stresshantering (ej vid konflikträdsla) (B) Förhöjd stessnivå, behöver viss tid för att anpassa stressnivån  
Aktivitetsnivå vid passivitet (B) Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar  
Styrförmåga (nervkonstitution) sammanfattning (B) Nervfast
Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion, balanserad
 
Mod (dådkraft)
övervinna rädsla i testsituationer
(A) Självständigt, snabbt samtliga situationer Viss höjdpåverkan, höga höjder
Skottfasthet    
I passivitet (A) Registrerar, reagerar ej  
I aktivitetet (A) Registrerar, fortsätter med aktivitet  
     
Beteende vid oåtkomligt föremål/markeringsform:
Krafs bett, försöker röja pallen
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter sök:
Bär, uppmanar, ruskar
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter kamp:
Som ovan
Positiva egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
Bra kamp, bra konc, bra dådkraft och ett väl avvägt aggression och försvarspaket med tanke på åldern
Negativa egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
Gap och skrik - ledarskap dressyr??
Sammanfattning
En kraftfull unghund, mycket trevlig med bra resurser, bra förutsättningar för en väl fungerande tjänstehund
At tänka på under provperiod:
Lugn fast hand, klara signaler, få tyst på gap och skrikRosersberg:
Göte Karlström, Bengt Ljunglöf 2014-11-06