Korad VH Ullhedens Zarek

Foto: Linda Körlén
| Kullöversikt | Stamtavla | L-test | MH-beskrivning |
Regnr: SE12607/2013
Född:  2012-12-25
Föräldrar: e. PH Grålötens Äddie
u. Korad IPO I BH Anjolis Cia-Bella
Ägare:  Cecilia
Anmärkning:  HD B, ED 0 (ua), Långhår
Meriter: Godkänd Doftprov I
Godkänd certifiering sprängmedelsök
1:a pris Lydnadsklass I
Godkänd högre klass spår
Tjänstehund väktare
Utställning:  Godkänd exteriörbeskrivning
Mentaltest: Godkänd MT 471 p
Godkänt L-test
Genomförd MH (1 på skott)

 
Foto:
L Körlén
         
L-test

Hunden testas med anledning av: Väktarhundstest
Bevakningsföretag: Securitas AB

Lämplig att prövas som patrullhund
Lämplig att prövas som väktarhund

 

 

 

Social nyfikenhet A: Tar själv kontakt balanserat
Social självsäkerhet A: Besvarar balanserat
Tillgänglighet, sammanfattning A: Tillgänglig, öppen. Svarar på kontakttagande, balanserat
Hantering A: Låter sig hanteras utan problem
Social status A: Självständig, kan söka stöd
Minnesbilder, positiva/negativa A: Glömmer snabbt, ej undvikande
Hårdhet, sammanfattning A: Måttligt hård. Glömmer snabbt, ej undvikande, självsäker
Förfölja (viljan) A: Mycket stor
Inhopp A: Mycket intensivt, kraftfullt
Gripande/bett A: Griper med fullt bett/bettkorr. genast
Kämpande A: Intensiv, ökar vid belastning, uppmanar
Belastningsbarhet (miljö/figurant) A: Mycket belastningsbar
Söklust, intresse A: Söker intensivt utan avbrott (2 min)
Föresmålsintresse A: Stort intresse
Arbetslust, sammanfattning A: Stor. Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp, godk söklust
Uppmärksamhet A: Uppmärksam - anpassar sig, reagerar snabbt
Nyfikenhet A: Nyfiken, undersöker
Livlighet (temperament) sammanfattning A: Livlig. Uppmärksam, anpassar sig, nyfiken
Skärpa, förmåga att bli arg B: Liten. Svarar efterhand
Försvarslust, förmåga att stå emot/försvara B: Måttlig. Svarar målmedvetet, backar ej
Koncentrationsförmåga B: Enstaka brister/felbeteenden
Avreaktionsförmåga A: Inga problem med avreaktioner
Stresshantering (ej vid konflikt/rädsla) B: Förhöjd stressnivå, behöver viss tid för att anpassa stressnivån
Aktivitetsnivå vid passivitet B: Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar
Styrförmåga (nervkonstitution), sammanfattning B: Nervfast. Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion, balanserad
Mod (dådkraft), övervinna rädsla i testsituationer A: Självständigt, snabbt samtliga situationer
Mod (dådkraft), förmåga att förflytta sig och arbeta i olika miljöer A: Inga problem i några miljöer
Skottfasthet    
I passivitet A: Registrerar, reagerar ej
I aktivitet A: Registrerar, fortsätter med aktivitetet
Beteende vid oåtkomligt föremål/markeringsform:   Röjer/flyttar pall
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter sök:   Bär, ruskar
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter kamp:   Som ovan
Positiva egenskaper avseende tjänst som patrullhund:   Kamp
miljö
visar liten skärpa men kommer med säkerhet att öka
dådkraft
Negativa egenskaper avseende tjänst som patrullhund:   Pip och gnäll, skällig
Sammanfattning   En mycket trevlig hund som förutom väktarhund även lämpar sig till polishund.

Datum: 2014-12-15
Rosersberg:
Fredrik Andreasson, Bengt Ljunglöf