UHM-test - Ullhedens Guy
Hær ær resultatet från Ullhedens Guy's UHM-test (de færgade fælten):
Arrangerende 
specialklub:
Specialklubben for
Belgiske Hyrdehunde
DKK reg.nr.: 17534/2001. f.: 16/07.-2001
Ejers navn: Viggo Pedersen Testdato/sted: 14.09.2002/Mørkøv
Hund navn:
(stambogsnavn)
Ullhedens Guy Teamleder: Helle Mulvad
Race: Tervueren Mentalbeskriver: Ulla Sonne

  1 2 3 4 5
1a. Kontakt Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg Undviker kontakt - kryber og traekker sig Accepterar kontakt - er helt uengageret - traekker sig ikke Tager selvstaendig kontakt eller når føraren tager kontakt. Balanceret Påtraengende kontakt - anledning mangler - kan evt. hoppe og gø
1b. Håndtering Vil ikke følge med Følger med et stykke. Evt. i fuld line vaek fra TL Følger modvilligt med hele vejen. Følger med uden besvaer Følger villigt med
1c. Håndtering Flugtforsøg/kraftig trueadfaerd Kraftige unddragelser/ trusler Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfaerd Lader sig håndtere Lader sig villigt håndtere
2a Leg Leger ikke Leger ikke. Viser intresse Leger - starter langsomt. Bliver aktiv Leger aktivt. Starter hurtigt Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Svaer at afbryde
2b. Leg - grep Griber ikke Griber ikke straks. Snuser først på objektet Griber forsigtigt eller nipper i objektet Griber med hele munden, tager fat Griber straks - målbevidst
2c. Leg - træk 
- kampleg
Tager ikke fat Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller traekker ikke Holder fast. Traekker en del. Slipper evt. og tager fat igen Tager straks fat og holder fast. Rusker og traekker till TL slipper Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og traekker till TL slipper. Rusker efter TL slipper
3a. Jagt - fart Startar ikke Startar, men afbryder. Fullfører ikke
1 (X) 2 (X)
Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet. Starter og fuldfører med høj fart. Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 m forbi.
3b. Jagt - fangst Overser bevidst. Når ikke frem till bytet
1 (X)  2 (X)
Tager ikke byttet. Snuser ikke til byttet. Tager ikke byttet, men snuser till byttet. Tager byttet tøvende Tager byttet straks. Målbevidst
4. Aktivitets-
niveau
Inaktiv - Uintresseret Opmærksom - Står, sidder eller ligger Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen
5a. Overraskelse 
- skræk
Stopper - kort stop. Ingen undvigelser Stopper og dukker sig Unvigemaøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter
5b. Overraskelse
trusler/
aggressivitet
Ingen trueadfærd En eller to trusselshandlinger Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler Mange eller vedvarende trusler med angreb Kraftig trueadfærd med direkte angreb
5c. Overraskelse - nysgerrighed Går frem til dukken, når dukken er lagt ned. Går ikke frem. Går frem til dukken, når føreren taler til dukken Går frem til dukken, når føreren står ved dukken Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d. Overraskelse - afreaktion Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang Ser til siden 2. gang Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang. Går i lille bue 2. gang. Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra dukken 1. gang. Går i bue 2. och 3. gang Strakt line væk fra dukken mindst to gange
6a. Lyd - skræk Stopper - kort stop. Ingen undvigelser Stopper og dukker sig Undvigemanøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter
6b. Lyd - 
nysgerrighed
Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen. Går ikke frem Går frem til pladen, når føreren taler till pladen Går frem til pladen, når føreren står ved pladen Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem. Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c. Lyd - 
afreaktion
Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang. Ser til siden 2. gang. Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang. Går i lille bue 2. gang. Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra pladen 1. gang. Går i bue 2. og 3. gang Strakt line væk fra pladen mindst to gange
7a. Spøgelser 
- skræk
Viser ingen flugttendenser En eller to flugthandlinger Skifter mellem begyndende flugt og kontrol Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel Flygter i linens længde i momentets første tredjedel
7b. Spøgelser - trusler/
aggressivitet
Ingen trueadfærd En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet.
7c.  Spøgelser 
- afreaktion
Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret. Kommer ikke frem. Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten Går frem til figuranten, når fører står ved figuranten
1 (X)
Går frem till figuranten, når fører er gået halv frem mod figuranten Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
2 (X)
8. Skarp lyd Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet Tilbageværende uro efter flere skud. Kan ikke genoptage tidligere aktivitet Viser stigende flugttendenser efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet Flygter under aktivietet. Forlader evt. pladsen